Курсове за водачи на МПС КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС Курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС
ОЩЕ
Автосимулатор АВТОСИМУЛАТОР Запазване на часове за автосимулатор
ОЩЕ
Полигон ПОЛИГОН Запазване на часове за полигон
ОЩЕ
ГТП ГТП Запазване на часове за Годишен Технически Преглед
ОЩЕ
Галерия ГАЛЕРИЯ Учебни автомобили, камиони, автобуси на фирма "Данаил Димитров"
ОЩЕ
Обучение с ваучери от АЗ

Учебен център „Данаил Димитров” провежда професионално обучение по специалностите:

КОД СПЕЦИАЛНОСТ
5250201 “Автотранспортна техника”
5250201 “Автотранспортна техника”, част от професия “Водач на електро и мотокари”
5250202 “Пътностроителна техника”
5250202 “Пътностроителна техника”, част от професия “Машинист на изкопни машини”
5250202 “Пътностроителна техника”, част от професия “Машинист на пътностроителни машини”
5250601 “Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, част от професия “Машинист на кранове стрелови тип,монтирани на автомобили до 16 т.”
5250601 “Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, част от професия “Машинист на кранове стрелови тип,монтирани на автомобили над 16 т.”
5250602 “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, част от професия “Машинист на мостови и козлови кранове до 40 т.”
5250602 “Подемно-транспортна техника с електрозадвижване”, част от професия “Машинист на мостови и козлови кранове над40 т.”
5820302 “Кофражи”
5820303 “Армировка и бетон”
5820304 “Зидария”
5820305 “Мазилки и шпакловки”
5820306 “Вътрешни облицовки и настилки”
5820307 “Външни облицовки и настилки”
5820309 “Бояджийски работи”
5820310 “Строително дърводелство”
5820311 “Строително тенекеджийство”
5820312 “Покриви”
5820501 “Вътрешни ВиК мрежи”
5820502 “Външни ВиК мрежи”
5251201 “Автобояджийство”
5251202 “Автотенекеджийство”
5820405 “Изолации в строителството”
5820601 “Строител на пътища, магистрали и съоръжения”
8400901 “Вътрешни и международни превози на пътници”
8400902 “Вътрешни и международни превози на товари”


54 хил. заети ще се обучават с ваучери

54 хил. заети българи със средно и по-ниско образование ще имат достъп до европейски средства за обучение по чужд език и професия в следващите три години.

Това са познатите обучения с ваучери от миналия програмен период по програмата "Аз мога", които предстоят да започнат през тази година, обясниха от Агенцията по заетостта, но не уточниха конкретни срокове.

Две са новостите - освен че достъп до ваучерите няма да имат работещите с висше образование, а само тези със средно и по-ниско, кандидатите ще трябва да осигурят и съфинансиране на курсовете в размер на 15% от стойността им.

Това означава, че за разлика от предишния програмен период, когато и за хора на високи позиции не се налагаше да си плащат, сега заетите с ниски доходи ще трябва да си доплащат курсовете. Според мотивите на ведомството това ще увеличи ангажираността на участниците.

Схемата "Ваучери за заети лица" е за 50 млн. лв. Един човек може да получи между 70 и 1800 лв. в зависимост от избрания курс и обучение.

Най-скъпият ваучер от 1800 лв. отново ще се дава за обучение за придобиване на професионална квалификация от трета степен за не по-малко от 960 учебни часа. За придобиване на втора степен от професия ще се дават 1200 лв. за 660 учебни часа.

В момента тече одобрението на доставчиците на обучение от страна на Агенцията по заетостта. Близо 470 фирми са поискали да обучават работещите с европари, като 343 от тях са одобрени, а 49 са отхвърлени от агенцията. Останалите се оценяват в момента.

Има още две схеми за обучение, но предназначени за безработни. "Обучения и заетост за младите хора" за 115 млн. лв. е със срок до края на 2018 г. Най-малко 23 хил. млади хора ще бъдат включени в субсидирана заетост, както и в професионални обучения или обучения по чужд език или дигитална компетентност.

По заявка на работодателите младите ще бъдат наемани за срок от половин година. Заплатата е в размер на минималния осигурителен праг по длъжността, а на работодателя се поемат и разходите за осигуровки.

По схемата "Обучения и заетост", която миналата година се наложи да се обяви повторно заради скандала с класирането на фирмите от страна на Агенцията по заетостта, са осигурени 81 млн. лв. за работа и за обучения. Тя е насочена към безработни над 29 г., като приоритетни са продължително безработните, хората в предпенсионна възраст (над 54 г. и др.).

В първата част от схемата се субсидират директно работни места във фирмите, а по втората част безработните първо ще минат през обучения, а после ще работят според заявките от фирми. Тук прогнозите са 7400 неактивни и безработни лица над 29 г. да намерят работно място.