Курсове за водачи на МПС КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС Курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС
ОЩЕ
Автосимулатор АВТОСИМУЛАТОР Запазване на часове за автосимулатор
ОЩЕ
Полигон ПОЛИГОН Запазване на часове за полигон
ОЩЕ
ГТП ГТП Запазване на часове за Годишен Технически Преглед
ОЩЕ
Галерия ГАЛЕРИЯ Учебни автомобили, камиони, автобуси на фирма "Данаил Димитров"
ОЩЕ
Карта за квалификация на водача

Учебен център "ДАНАИЛ ДИМИТРОВ" гр. Стара Загора провежда курсове и обучение на водачите на МПС, за придобиване на „Карта за квалификация на водача”.
Наредба № 41/2008 за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари съгласно Директива 2003/59/ЕС на ЕП и съвета.

Всяка държава членка на ЕС хармонизира националното си законодателство съгласно Директива 2003/59/ЕО и е необходимо на територията й да започнат да се организират курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача, както и курсове по периодично обучение съгласно изнесения график.

I. Видове обучение.
1. Обучение за придобиване на начална квалификация:
- начално обучение;
- ускорено начално обучение;
- начално обучение с притежаване на удостоверение от друга категория;
- ускорено начално обучение с притежаване на удостоверение от друга категория.
2. Периодично обучение.

ГРАФИК
за явяване на периодично обучение


Водачи, придобили правоспособност за категория: Д, Д1, Д1+Е, Д+Е Водачи, придобили правоспособност за категория: С, С1, С1+Е, С+Е
Придобита правоспособност oт - до I-ви курс Периодично обучение Придобита правоспособност oт - до I-ви курс Периодично обучение
Придобита правоспособност преди 31.12.70 година Курс до 31.12.09г. Придобита правоспособност преди 31.12.70 година Курс до 31.12.10г.
Придобита правоспособност от 01.01.71г.- до 31.12.80г. Курс до 31.12.10г. Придобита правоспособност от 01.01.71г.- до 31.12.80г. Курс до 31.12.11г.
Придобита правоспособност от 01.01.81г.- до 31.12.90г. Курс до 31.12.11г. Придобита правоспособност от 01.01.81г.- до 31.12.90г. Курс до 31.12.12г.
Придобита правоспособност от 01.01.91г.- до 31.12.00г. Курс до 31.12.12г. Придобита правоспособност от 01.01.91г.– до 31.12.00г. Курс до 31.12.13г.
Придобита правоспособност от 01.01.01г.- до 10.09.08г. Курс до 10.09.13г. Придобита правоспособност от 01.01.01г. – до 10.09.09г. Курс до 10.09.14г.