Курсове за водачи на МПС КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС Курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС
ОЩЕ
Автосимулатор АВТОСИМУЛАТОР Запазване на часове за автосимулатор
ОЩЕ
Полигон ПОЛИГОН Запазване на часове за полигон
ОЩЕ
ГТП ГТП Запазване на часове за Годишен Технически Преглед
ОЩЕ
Галерия ГАЛЕРИЯ Учебни автомобили, камиони, автобуси на фирма "Данаил Димитров"
ОЩЕ
Професии и специалности

За графика на курсовете , виж раздел "Предстоящи обучения"

Лицензия № 200912711
Издадена на Център за професионално обучение към “ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ” ООД, гр. Стара Загора, на основание чл. 22, ал. 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) с решение на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение (протокол № 03/ 18.02.2009 г.)

Седалище и адрес на управление:
Гр. (с) Стара Загора 6000
Област: Стара Загора
Адрес: бул. "Цар Симеон Велики" № 158, ет. 5, офис 25

Предлагани професии, специалности:

1. Професия “Продавач – консултант”, код 341020.
1.1. Специалност “Продавач – консултант”, код 3410201, втора степен на професионална квалификация.

2. Професия “Оперативен счетоводител”, код 344010.
2.1. Специалност “Оперативно счетоводство”, код 3440101, трета степен на професионална квалификация.

3. Професия “Данъчен и митнически посредник”, код 344020.
3.1. Специалност “Митническо и данъчно обслужване”, код 3440202, втора степен на професионална квалификация.

4. Професия “Касиер”, код 345060.
4.1. Специалност “Касиер”, код 3450601, първа степен на професионална квалификация.

5. Професия “Оператор на компютър”, код 345100.
5.1. Специалност “Текстообработване”, код 3451001, първа степен на професионална квалификация.

6. Професия “Заварчик”, код 521090.
6.1. Специалност “Заваряване”, код 5210901, първа степен на професионална квалификация.

7. Професия “Шлосер”, код 521110.
7.1. Специалност “Шлосерство”, код 5211101, първа степен на професионална квалификация.

8. Професия “Електромонтьор”, код 522020.
8.1. Специалност “Електрообзавеждане на транспортна техника”, код 5220207, втора степен на професионална квалификация.

9. Професия “Огняр”, код 522060.
9.1. Специалност “Огнярство”, код 5220601, първа степен на професионална квалификация.

10. Професия “Монтьор на транспортна техника”, код 525020.
10.1. Специалност “Автотранспортна техника”, код 5250201, втора степен на професионална квалификация.
10.2. Специалност “Пътностроителна техника”, код 5250202, втора степен на професионална квалификация.

11. Професия “Монтьор на подемно - транспортна техника”, код 525060.
11.1. Специалност “Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства”, код 5250601, втора степен на професионална квалификация.
11.2. Специалност “Подемно - транспортна техника с електрозадвижване”, код 5250602, втора степен на професионална квалификация.

12. Професия “Хлебар – сладкар”, код 541030.
12.1. Специалност “Производство на хляб и хлебни изделия”, код 5410301, втора степен на професионална квалификация.
12.2. Специалност “Производство на сладкарски изделия”, код 5410302, втора степен на професионална квалификация.

13. Професия “Работник в хранително-вкусовата промишленост”, код 541050.
13.1. Специалност “Хранително-вкусова промишленост”, код 5410501, първа степен на професионална квалификация.

14. Професия “Шивач”, код 542110.
14.1. Специалност “Шивачество”, код 5421101, първа степен на професионална квалификация.

15. Професия “Обущар”, код 542120.
15.1. Специалност “Обущарство”, код 5421201, първа степен на професионална квалификация.

16. Професия “Оператор в дървообработването”, код 543020.
16.1. Специалност “Производство на мебели”, код 5430201, втора степен на професионална квалификация.

17. Професия “Работник в дървообработването”, код 543030.
17.1. Специалност “Производство на фасонирани материали”, код 5430301, първа степен на професионална квалификация.
17.2. Специалност “Производство на тапицирани изделия”, код 5430302, първа степен на професионална квалификация.

18. Професия “Строител”, код 582030.
18.1. Специалност ”Кофражи”, код 5820302, втора степен на професионална квалификация.
18.2. Специалност ”Армировка и бетон”, код 5820303, втора степен на професионална квалификация.
18.3. Специалност ”Зидария”, код 5820304, втора степен на професионална квалификация.
18.4. Специалност ”Мазилки и шпакловки”, код 5820305, втора степен на професионална квалификация.
18.5. Специалност ”Вътрешни облицовки и настилки”, код 5820306, втора степен на професионална квалификация.
18.6. Специалност ”Външни облицовки и настилки”, код 5820307, втора степен на професионална квалификация.
18.7. Специалност ”Бояджийски работи”, код 5820309, втора степен на професионална квалификация.
18.8. Специалност ”Строително дърводелство”, код 5820310, втора степен на професионална квалификация.
18.9. Специалност ”Строително тенекеджийство”, код 5820311, втора степен на професионална квалификация.
18.10. Специалност ”Покриви”, код 5820312, втора степен на професионална квалификация.

19. Професия “Монтажник на ВиК мрежи”, код 582050.
19.1. Специалност “Вътрешни ВиК мрежи”, код 5820501, втора степен на професионална квалификация.
19.2. Специалност “Външни ВиК мрежи”, код 5820502, втора степен на професионална квалификация.

20. Професия “Техник - животновъд”, код 621040.
20.1. Специалност “Пчеларство и бубарство”, код 6210406, трета степен на професионална квалификация.

21. Професия “Монтьор на селскостопанска техника”, код 621080.
21.1. Специалност “Механизация на селското стопанство”, код 6210801, втора степен на професионална квалификация.

22. Професия “Озеленител”, код 622020.
22.1. Специалност “Цветарство”, код 6220201, втора степен на професионална квалификация.
22.2. Специалност “Парково строителство и озеленяване”, код 6220202, втора степен на професионална квалификация.

23. Професия “Работник в озеленяването”, код 622030.
23.1. Специалност “Озеленяване и цветарство”, код 6220301, първа степен на професионална квалификация.

24. Професия “Механизатор на горска техника”, код 623030.
24.1. Специалност “Механизация на горското стопанство”, код 6230301, втора степен на професионална квалификация.

25. Професия “Работник в горското стопанство”, код 623060.
25.1. Специалност “Лесокултурни дейности”, код 6230601, първа степен на професионална квалификация.
25.2. Специалност “Дърводобив”, код 6230602, първа степен на професионална квалификация.
25.3. Специалност “Дивечовъдсво”, код 6230603, първа степен на професионална квалификация.
25.4. Специалност “Билкарство”, код 6230604, първа степен на професионална квалификация.

26. Професия “Готвач”, код 811070.
26.1. Специалност “Производство на кулинарни изделия и напитки”, код 8110701, втора степен на професионална квалификация.

27. Професията “Сервитьор – барман”, код 811080.
27.1. Специалност “Обслужване на заведения в обществено хранене”, код 8110801, втора степен на професионална квалификация.

28. Професия “Фризьор”, код 815010.
28.1. Специалност”Фризьорство”, код 8150101, втора степен на професионална квалификация.

29. Професия “Козметик”, код 815020.
29.1. Специалност “Козметика”, код 8150201, втора степен на професионална квалификация.

Приложение към Лицензия № 200912711

НА ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ Към „ДАНАИЛ ДИМИТРОВ И СИЕ” ООД

Заповед № 78/ 02.02.2010 г.

1. Професия „Сътрудник в бизнес – услуги”, с код 345040.
1.1 Специалност „Бизнес – услуги”, код 3450401, Втора степен на професионална квалификация.

2. Професия „Сътрудник в малък и среден бизнес”, код 345050.
2.1 Специалност „Малък и среден бизнес”, код 345051, Втора степен на професионална квалификация.

3. Професия „Офис – секретар”, код 346020.
3.1. Специалност „Административно обслужване”, код 3460201, Втора степен на професионална квалификация.

4. Професия „Сругар”, код 521100.
4.1. Специалност „Стругарство”, код 5211001, Първа степен на професионална квалификация.

5. Професия „Електромонтьор”, код 522020.
5.1. Специалност „Електрически инсталации”, код 5220210, Втора степен на професионална квалификация.
5.2. Специалност „Електродомакинска техника”, код 5220211, Втора степен на професионална квалификация.

6. Професия „Монтьор на комуникационни системи”, код 523020.
6.1. Специалност „Радио и телевизионна техника” , код 5230201, Втора степен на професионална квалификация.

7. Професия „Работник по транспортна техника”, код 525120.
7.1. Специалност „Автобояджийство”, код 5251201, Първа степен на професионална квалификация.
7.2. специалност „Автотенекеджийство”, код 5251202, Първа степен на професионална квалификация.

8. Професия „Строител-монтажник”, код 582040.
8.1. Специалност „Сухо строителство” , код 5820403, Втора степен на професионална квалификация.
8.2. Специалност „ Дограма и стъклопоставяне”, код 5820404, Втора степен на професионална квалификация.
8.3. Специалност „ Изолация в строителството”, код 5820405, Втора степен на професионална квалификация.

9. Професия „Пътен строител” , код 582060.
9.1. Специалност „Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях”, код 5820601, Втора степен на професионална квалификация.

10. Професия „Водач на МПС за обществен транспорт”, код 840090.
10.1. Специалност „Вътрешни и международни превози”, код 8400901, Първа степен на професионална квалификация.
10.2. Специалност „Вътрешни и международни превози на товари”, код 8400902, Първа степен на професионална квалификация.