Курсове за водачи на МПС КУРСОВЕ ЗА ВОДАЧИ НА МПС Курсове за придобиване на правоспособност за управление на МПС
ОЩЕ
Автосимулатор АВТОСИМУЛАТОР Запазване на часове за автосимулатор
ОЩЕ
Полигон ПОЛИГОН Запазване на часове за полигон
ОЩЕ
ГТП ГТП Запазване на часове за Годишен Технически Преглед
ОЩЕ
Галерия ГАЛЕРИЯ Учебни автомобили, камиони, автобуси на фирма "Данаил Димитров"
ОЩЕ
Курс ADR и консултанти

Превоз на опасни товари (ADR)


За графика на курсовете , виж раздел "Предстоящи обучения"

Основен курс
Специализиран курс Превоз на опасни товари в цистерни
Специализиран курс Превоз на взривни вещества и изделия
Специализиран курс Превоз на радиоактивни материали
Специализиран курс Консултант по безопасност при превоз на опасни товари по шосе за клас 1, клас 2, класове: 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 5.2; 6.1; 6.2; 8; 9 за предприятия, които извършват автомобилен превоз на опасни товари и предприятия, които извършват свързаната с това товаро-разтоварна дейност. Извършване на консултации и изготвяне на доклади. Професионална компетентност при международен превоз на товари.


Съгласно НАРЕДБА № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари, курсовете за "консултанти по безопасността" при превоз на опасни товари са задължителни за всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари. Провеждането на курса се извършва в специализиран кабинет с квалифициран преподавател.